Dodany: 2011-02-18 12:03:42

Prawo karnePodstawy prawa karnego możemy odszukać już w starożytności. Panowała wówczas zasada oko za oko, ząb za ząb. Dziś na szczęście w cywilizowanych krajach zasada ta nie jest stosowana.

 

Powstał jednak cały szereg norm, które regulują kwestie związane z winą i karą. Głównym zadaniem prawa karnego jest eliminacja zachowań, które są aspołeczne i niezgodne z obowiązującymi normami. Prawnik częstochowa podkreśla, że prawo karne jak każde inne, obowiązuje wszystkich. Ma ono na celu nie tylko wymierzanie kar proporcjonalnych do przewinien,ale ma pełnić również funkcję ochronną i gwarancyjną. Prawo karne gwarantuje spokój i porządek w państwi, a także chroni pojedynczego człowieka. Jak swietrdza z kolei radca prawny szczecin, pamiętać należy, że prawo karne samo w sobie dzieli się na kilka części.

 

Chodzi tu mianowicie o prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze. Pierwsza część dotyczy norm, któe są obowiązujące. Precyzuj, które czyny są czynami zabronionymi jakie konsekwencje wiążą się z ich popełnieniem. Druga część przepisów karnych precyzuje kwestie procesu, czyli postępowania wobec osób, które czyny zabronione popełniły. Trzecia z kolei gwarantuje wykonanie zasądzonych kra i określa środki za pomocą których kary mają zostać wykonane..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo karne
Nick: