Dodany: 2011-02-18 12:51:03

SędziaSędzia to bardzo ważna funkcja w aparacie sprawiedliwości. Do niego należy podejmowanie decyzji w wielu sprawach natury prawnej. Powoływanie, odwoływanie, zakres obowiązków oraz wszelki inne aspekty sędziowania ściśle prycyzują w Polsce przepisy – między innymi Konstytucja RP, Prawo o ustroju są dów powszechnych i inne.

 

Ustawy te precyzują także, kto może zostać sędzią. Osoba taka musi koniecznie posiadać obywatelstwo polskie oraz korzystać w pełni z praw obywatelskich. Oprócz tego osoba taka zobowiązana jest do ukończenia wyższych studiów prawniczych i złozenia egzaminu sędziowskiego. Na sędziego nominowana może być ten, kto ukończył 29 lat. Sędzia to jeden z wielu zawodów prawniczych.

 

Inne to adwokat częstochowa, radca prawny szczecin, komornik itd. Jednak to na sędzim leży zawsze obowiązek podjęcia ostatecznej decyzji. Dlatego od sędziego wymaga się by był on niezawisły – nie podlegał żadnym naciskom, uczciwy, miał nieskazitelny charakter, a każdy wyrok wydawał zgodnie z kanonami prawnymi.Dodaj nowy komentarz do artykułu Sędzia
Nick: