Dodany: 2011-02-18 12:32:42

Prawo pracyPrawo pracy to jedna z gałęzi prawa. Wywodzi się z prawa cywilnego. Dotyczy pracodawców oraz pracowników. Ściśle reguluje wszelkie kwestie mogące wynikać ze stosunku pracy.

 

Sądem zajmującym się rozpatrywaniem spraw związanych z prawem pracy jest sąd pracy. Adwokat częstochowa bardzo często zajmuje się sprawami z zakresy prawa pracy. Wynika to z tego, iż niejednokrotnie prawo pracy jest źle interpretowane przez pracodawców i pracowników.

 

Źródłem prawa pracy jest Kodeks pracy, a także szereg iinych ustaw i regulaminów, które związane są z zagadnieniem pracy. Kodeks pracy definiuje nie tylko pojęcia związane z prawem pracy, ale także precyzuje pewne zasaday dotyczące pracy. Jak podkreśla radca prawny szczecin pamiętać należy, że każdy z nas ma prawo do podjęcia pracy, takiej, która odpowiada naszym uzdolnieniom i kwalifikacjom. Poza tym ma prawo do równego traktowania, poszanowania dóbr osobistych, tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych oraz do wypłaty godziwego wynagrodzenia za pracę..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo pracy
Nick: