Dodany: 2011-02-18 12:58:01

KomornikKomornik należy do grupy funkcjonariuszy publicznych. Nie jest on jednak urzędnikiem państwowym. Komornik ściśle współpracuje w organami prawnymi, takimi jak sąd rejonowy, adwokat częstochowa, radca prawny szczecin, adwokat rzeszów.

 

Ma od do wykonania szereg czynności, które zlecane są przez sądy lub prokuratury. Każdy komornik opiera się głównie na kodeksie cywilnym. Wykonuje głównie egzekucję wyroków zapadających w procesach cywilnych. By zdobyć funkcję komornika należy spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim musi być to osoba, która posiada obywatelstwo polskie oraz pełnię praw publicznych.

 

Musi mieć ukończone studia prawnicze, odbytą aplikację komorniczą oraz zdany egzamin komorniczy. Poza tym koniecznym wymogiem jest ukończenie przez kandydata 25 roku życia. Każdy komornik powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości i tylko przez niego może zostać odwołany. Współpraca pomiędzy sądami a komornikami jest bardzo ważna, dlatego zanim Minister Spraweidliwości wyda zgodę na powołanie komornika bardzo często  korzysta on z opinii tak zwanego samorządu komorniczego.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Komornik
Nick: